Неколку статии од Крсте Петков Мисирков


  1. Насловот е напишан со раката на самиот К. Мисирков над отчуканиот на машина текст на говорот.