Технологија и применети науки

ЕлектротехникаУреди

Електрониката е една од многуте научни дисциплини и се занимава со проучување на електронски елементи нивни карактеристики и точни вредности