• Карактери од античкиот философ Теофраст (превод: Снешка Васевска)