Шахот е древна стратешка игра, за која се верува дека потекнува од Индија. Играта се игра меѓу два спротивставени играчи на табла во форма на квадрат со 64 полиња (8х8). Целта е преку движење на фигурите, според одредени правила да се зароби противничкиот крал, односно да се „матира“.

Неколку шаховски фигури: (од лево кон десно) бел крал, црн топ, црна дама, бел пешак, црн коњ и бел ловец.
De ludo scachorum, 1493

Содржина уреди

 1. Правила
 2. Нотација
 3. Тактика
 4. Тактика (задачи)
 5. Стратегија
 6. Отворања
 7. Едноставна партија
 8. Завршница
 9. Варијанти
 10. Турнири
 11. Загатки
 12. Задачи