Лекција 10: 打電話

уреди

Дијалог 10

уреди
Традиционални знаци Македонски
小美的媽媽: 喂? Мајка ѝ на Сјао3 Меи3: Ало?
阿明: 你好。請問小美在家嗎? А1 Минг2: Ало! Дали е дома Сјао3 Меи3?
小美的媽媽: 她在。請稍等。 Мајка ѝ на Сјао3 Меи3: Да, дома е. Почекај.
小美: 喂? Сјао3 Меи3: Ало?
阿明: 小美,我是阿明。星期日有空嗎? А1 Минг2: Сјао3 Меи3. Тука А1 Минг2. Слободна ли си во недела?
小美: 星期日?我有空。 Сјао3 Меи3: Недела? Да, слободна сум.
阿明: 那要一起去看電影嗎? А1 Минг2: Сакаш да одиме на кино?
小美: 好啊!幾點的電影? Xiao3 Mei3: Да. Кое време е филмот?
阿明: 三點開演。 А1 Минг2: Во три часот.
小美: 好,在哪裡集合? Сјао3 Меи3: Ок. Каде да се сретнеме?
阿明: 捷運站前見好嗎? А1 Минг2: Може пред метро-станицата?
小美: 好,到時候見。 Сјао3 Меи3: Ок. Се гледаме.
Pin1yin1
(Da3 Dian4 Hua4)
Xiao3 Mei3 De4 Ma1 Ma1: Wei2?
A1 Ming2: Qing3 Wen4 Xiao3 Mei3 Zai4 Jia1 Ma1?
Xiao3 Mei3 De4 Ma1 Ma1: Ta1 Zai4.Qing3 Shao1 Deng3.
Xiao3 Mei3:Wei2?
A1 Ming2: Xiao3 Mei3,Wo3 Shi4 A1 Ming2.Xing1 Qi2 Ri4 You3 Kong4 Ma2?
Xiao3 Mei3: Xing1 Qi2 Ri4? Wo3 You3 Kong4.
A1 Ming2: Na4 Yao4 Yi4 Qi3 Qu4 Kan4 Dian4 Ying3 Ma1?
Xiao3 Mei3: Hao3 A1!Ji3 Dian3 De4 Dian4 Ying3?
A1 Ming2: San1 Dian3 Kai1 Yan3.
Xiao3 Mei3: Hao3,Zai4 Na3 Li3 Ji2 He2?
A1 Ming2: Jie2 Yun4 Zhan4 Qian2 Jian4 Hao3 Ma1?
Xiao3 Mei3:Hao3,Dai1 Hui3 Jian4.