Јас сум Кирил Симеоновски, администратор на Википедија на македонски јазик.